8
false
 • Lithuanian
 • English
 • naujienos
 • apie Kultūros kiemą
 • komanda
 • prisijunk ir tu!
 • veikla
 • projektai
 • renginiai
Kreipimasis dėl paramos

kk_logo Jūs galite skirti 2% pajamų mokesčio viešosios įstaigos „Kultūros kiemas“ kūrybinei-socialinei veiklai.

 

Savo nuoširdžiu indėliu prisidėti prie kilnių tikslų, naujų projektų įgyvendinimo Lietuvoje jums suteikia galimybę Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Įstatymas numato, kad kiekvienas pilietis savo 2010 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (2 procentais) gali paremti kurią nors organizaciją, kuri gali būti paramos gavėja.

 

Nuo 2008 01 01 įsigaliojo VMI prie FM viršininko įsakymo papildymas, pagal kurį prašymai (dokumento forma – FR0512) pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos gali būti pateikti 3 būdais: elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui arba atsiųsti paštu. Šiemet pajamas deklaruoti ir prašymus paramai skirti mokesčių inspekcijai galima teikti iki gegužės 1 dienos. Paramos gavėjai nebegalės surinkti prašymų ir juos centralizuotai pateikti mokesčių administratoriui. Tačiau išliko galimybė tiems gyventojams, kurie neprivalo pateikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, FR0512 formos prašymą per asmenį, su kuriuo jis susijęs darbo santykiais. Tokiu atveju asmenys privalo šiuos surinktus prašymus pateikti ten, kur centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka turi būti pateikiama pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą FR0512 pateikia užklijuotame voke, jį pasirašydamas ant užklijuotos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo.

 

VšĮ KULTŪROS KIEMAS:

VšĮ „Kultūros kiemas“ susikūrė studentų iniciatyva, siekiant sudaryti erdvę aktyviam jaunų žmonių dalyvavimui Lietuvos ir Europos sociokultūriniame gyvenime. Organizacija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakultetu bei Socialinių mokslų katedra dėl bendradarbiavimo socialinės partnerystės ir mokslinės veiklos srityse: organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politinio ir mokslinio palikimo išsaugojimas, pilietiškumą skatinančių, mokslinių ir kultūrinių renginių organizavimas, jaunimo švietimas ir ugdymas, intelektualinio potencialo kaupimas.

 

PAGRINDINĖ VEIKLA:

 • organizuoja tarptautinius bei šalies kultūrinius, pramoginius, poilsio, edukacinius renginius, šventes, parodas, konkursus, festivalius, susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas, kūrybines stovyklas bei kitus renginius;
 • organizuoja kultūrines – švietėjiškas akcijas;
 • rengia viešąsias diskusijas jaunimui aktualiais klausimais;
 • rengia švietimo, kultūros, edukacinius projektus, programas bei dalyvauja jose;
 • vykdo filantropinę veiklą;
 • sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • kuria šiuolaikines meno veiklos formas;
 • tenkina visuomenės sociokultūrinius poreikius;
 • organizuoja įvairių būrelių, klubų, studijų veiklą, kūrybines stovyklas.

 

JŪSŲ SKIRIAMOS LĖŠOS BUS NAUDOJAMOS:

 • Įgyvendinti unikalius meninius, autorinius projektus;
 • Organizuoti diskusijas jaunimui aktualiomis temomis;
 • Padengti projektų bei veiklos administravimo išlaidas;
 • Kurti reklaminę projektų atributiką (vėliavas, skrajutes, lankstukus, atvirukus, kalendorius ir kt.);
 • Įvairių socialinių kultūrinių projektų tinklapių sklaidai ir viešiems ryšiams;
 • Kitoms alternatyvioms iniciatyvoms bei socialiniams projektams.

 

NORĖDAMI GERA VALIA SUTEIKTI 2% PARAMĄ:

Užpildykite FR0512 formą iki 2012 gegužės 01 dienos. Formos pildymo instrukcija.


DĖMESIO:

Papildomai užrašykite savo vardą, pavardę ir pasirašykite. Formą pildykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis, įrašydami savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefoną, el. pašto adresą, užpildymo datą ir pasirašykite.

 

ĮMONĖS REKVIZITAI:

 • Viešoji įstaiga „Kultūros kiemas“
 • Įmonės kodas 302491316
 • Adresas: Rokų g. 19, LT-46136, Kaunas
 • Atsiskaitomoji sąskaita, LT 13 7044 0600 0746 7991
 • Tel: 869593020
 • El. paštas: greta@kulturoskiemas.lt

 

PAPILDOMOS NUORODOS:

Mokesčių inspekcijos tinklapis - http://www.vmi.lt/. Jeigu dar nedirbate arba neturite nuolatinių pajamų, informuokite apie mūsų prašymą savo draugus, tėvus bei artimuosius, kurie palaiminę kilnią veiklą ir novatoriškas idėjas Lietuvos kultūros labui, taps neatsiejama jos dalimi. Dėl galimo didelio pareiškėjų srauto VMI paskutinėmis balandžio mėn. dienomis rekomenduojame prašymą pateikti kuo anksčiau.

 

MES ĮSIPAREIGOJAME:

Nuolat jus informuoti apie tikslingą lėšų panaudojimą, kviesti į mūsų įsimintinus, suartinančius, kūrybiškumą bei saviraišką skatinančius renginius gamtoje, kultūrinio paveldo dvaro sodybose bei parkuose, Lietuvos botanikos soduose bei menui atvirose ir laukiamose erdvėse.

 

Iš anksto nuolankiai dėkojame už geranoriškumą bei pilietinį aktyvumą.

Pagarbiai Jūsų,
Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė
VšĮ „Kultūros kiemo“ direktorėnaujienlaiškis