Antrasis Teatro edukacijos susitikimas: profesionalus žiūrovas – kritikas

2014.10.05
Simona Survilaitė

Antrasis Kultūros Kiemo organizuojamos Teatro Edukacijos programos susitikimas mums atvėrė naujus horizontus, kuriuos ir stengsimės pažinti artėjančiuose užsiėmimuose. Kaip ir visada, šias tris gyvenimo valandas kartu pradėjome su šilto gėrimo puodeliais rankose, kurie padėjo sušilti vėsioje Tavernos salėje. Darbai įsibėgėjo klausant trumpos profesionalios teatro kritikės paskaitos apie jos darbo specifiką ir ypatumus. Aplankę greta esančią Nacionalino Kauno dramos teatro Ilgąją salę peržiūrėjome joje vykusio Gintaro Varno spektaklio "Tolima Šalis" ištrauką, kurią aptarėme naudodamiesi penkiais populiariausiais analizės metodais, padedančiais teatro kritikams rašyti recenzijas: impresionistiniu, postruktūralistiniu, psichoanalitiniu, semiotiniu ir socialiniu. Man įdomiausias pasirodė postruktūralistinės kritikos būdas, nes jis iš kritiko reikalauja gausaus kultūrinio išprusimo ir konteksto išmanymo, o štai impresionistiniu analizės metodu pasirėmusios merginos parašė eilėraštį, maloniai nustebinusį kitus dalyvius ir netgi sulaukusį aplodismentų. Manau, jog ne vienas iš mūsų naujai įvertinome teatro kritiko profesiją, darbo metodiką bei būtinybę. Vėliau gavome progą pažaisti, šiek tiek labiau atsipalaiduoti, sustiprinti savo tarpusavio ryšius - juk jie labai svarbūs komandinėse užduotyse, laukiančiose mūsų vėliau. Įdomiu bei netikėtu būdu sudarius grupeles (prireikė ragauti gardžias užkandėles ir sugalvoti asociacijas), jose skirtingais aspektais nagrinėjome ištraukas pjesės, pagal kurią pastatyto spektaklio "Gebėkime meilę" peržiūra įtraukta į projekto programą. Be galo smagu, kad profesionalūs, patirtį darbe su teatru turintys žmonės leidžia mums, jaunoms ir entuziastingoms asmenybėms, patiems suvokti, analizuoti ir įgyvendinti pjesę, ugdo kritinį mąstymą. Esu tikra, jog būtent tai ir yra vienas iš pagrindinių Teatro Edukacijos programos tikslų. Susitikimą baigėme išsinešdami skirtingus jausmus ir emocijas: džiaugsmą, jaukumą, nuovargį ar daugelį kitų, bet visi laukiame jau kito užsiėmimo.

Projekto organizatorius:

Projekto rėmėjai: