Atgarsiai po pirmojo „Kultūros kiemo“ seminarų ciklo pranešimo

2011.04.01
Rūta Petkevičiūtė

Praėjusi trečiadienį, kovo 23 d. kavinėje Coffee Inn buvo skaitomas pirmasis Kultūros kiemo seminarų ciklo pranešimas, tema: „Vyriškumo samprata smurto, nusikalstamumo ir kalėjimų tyrimuose“. Pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros studentės, doktorantė Rūta Petkevičiūtė ir magistrantė Dovilė Kriukelytė. Neformalioje aplinkoje prie kavos puodelio diskutavome kiek visuomenėje kursuojančios vyriškumo sampratos sąlygoje smurtą ar nusikalstamumą.  Bandėme analizuoti kriminalinę subkultūrą bei jos įtaką ne vien kalėjimų erdvei, bet ir esantiems už aukštų kalėjimo sienų. Mėginome įeiti ir apsidairyti erdvėje, kuri laikoma viena iš labiausiai izoliuotų bei atskirtų nuo visuomenės žvilgsnių. Siekiame pertapyti masinės  žiniasklaidos propaguojamus kalėjimų bei nuteistųjų mitinius portretus. Išgirsti bei įsiklausyti į kalėjimo gyventojų balsus bei mintis. Apsibrėžti vyriškumo modelius kalėjimų ir kriminalinių subkultūrų rėmuose. Drįsome kurti vis dar utopinėmis atrodančias antikalėjimų steigimo perspektyvas. Bandėme ne tik teorizuoti kalėjimų tyrimus, bet ir apčiuopti praktinių naudų teorinėse įžvalgose. Visą tai darėme sąmoningai atsisakydami „objektyvios“ tiesos skleidimo iš tribūnų bei įsakmių mikrofonų tonų. Taip mėginome ištrinti ribą tarp pranešėjų ir klausytojų. Indan kiekvienas galėtų klausti, samprotauti, išsakyti, diskutuoti, oponuoti ir tokiu būdu patiems rasti atsakymus į rūpinus klausimus.

Džiaugiamės, kad susirinkusi įvairi publika dalinosi savo patirtimis bei atskleidė savo požiūrių perspektyvas. Esame be galo dėkingi už aktyvų dalyvavimą, nuomonių įvairovę ir gyvą diskusiją. Tikimės ir toliau tokio aktyvaus Jūsų visų dalyvavimo. Juk tik bendraudami vieni su kitais, galime išgirsti bei bandyti suprasti kiekvieną, atskleisti požiūrių įvairovę ir, žinoma, inspiruoti kaitą. Skeptikams ketinantiems klausti ir kokia gi naudą tokie neformalūs pranešimai ir diskusijos gali teikti? Vienareikšmiškai atsakau: apsikeitimo patirtimi bei žiniomis, tarpusavio pagalbos ir susikalbėjimo didinimo tarp skirtingų visuomenės grandžių: mokslininkų, praktikų, studentų ar tiesiog aktyvių piliečių besidominčių kultūriniais reiškiniais bei visuomenės procesais. Taigi tų, kurie nėra abejingi.

Kviečiame ir aktyviai skatiname prisidėti prie mūsų apsikeisti vaidmenimis ir skaityti pranešimą bei moderuoti diskusiją Jums aktualia tema. Susidomėjusius kreiptis adresu greta@kulturoskiemas.lt