Internetinio tinklalapio Stiliaus ir mados centras Okay.lt recenzija

2011.05.06
Rita Činikienė

Šiuolaikinę globalią XXI a. visuomenę įvairūs visuomenės ir kultūros tyrinėtojai sieja su visaapimančių medijų plėtra, kuri lemia visuotinius žinių, informacijos bei komunikacijos procesus. Viena vertus, J. Baudrillard‘as šiuos procesus apibrėžia kibernetinio žvilgsnio galia[i], nes jie daro įtaką visuomenės formavimuisi. Kita vertus, pasak M. Castells[ii], šiuolaikinės visuomenės formuojamos remiantis tinklo ir savojo „Aš“ opozicija. Šiuolaikinė informacinė visuomenė savo veiklas grindžia tinklaveikos ir bendradarbiavimo logika, nes asmuo, remiantis jį pasiekiamomis žiniomis ir informacija, bando įtvirtinti savo tapatumą nestabilioje ir sparčiai kintančioje aplinkoje. Kaip teigia Castells[iii], internetinė tinklaveika laikoma ne tik socialinės sąveikos, bet ir sprendimų priėmimo forma. Visuomenės nuomonei konkrečiu klausimu susiformuoti padeda internetinėje tinklaveikoje persipinantys informacijos, vaizdų ir pramogų vaizdiniai.

Technologijų išsivystymas lėmė tai, kad Lietuvoje vis daugiau XXI a. visuomenės narių naudojasi internetu. Jeigu 2004 m. 29,2 proc. 16–74 m. lietuvių naudojosi internetu, tai 2010 m. – šis skaičius procentais išaugo iki 60,5[iv]. Naujosios technologijos suformavo žmogui poreikį būti internete, naudotis įvairiomis virtualioje realybėje teikiamomis paslaugomis. Statistiniai duomenys atskleidžia padidėjusį nuo 24,6 proc. (2004 m.) iki 54,0 proc. (2010 m.) poreikį interneto pagalba palaikyti tarpusavio ryšius. Be to, 2004 m. 15,3 proc. interneto lankytojų ieškojo informacijos apie prekes ir paslaugas, tuo tarpu 2010 m. šis tikslinis lankytojų skaičius išaugo iki 48,1 proc[v].

Didėjantis vartotojų poreikis gauti visą juos dominančią informaciją virtualioje erdvėje internetinių tinklalapių kūrėjams kelia didelius reikalavimus perteikiant visuomenei žinias ir informaciją apie socialinę aplinką, įvairią veiklą, paslaugas bei prekes. Negalima atmesti to fakto, kad internetinėje erdvėje pateikiama įvairi informacija prisideda prie visuomenės kultūros formavimo ar individo tapatumo kūrimo. Tuo labiau, kad statistiniai duomenys rodo, jog 2010 m. internetu dažniausiai (94,2 proc.) naudojosi 16–24 metų asmenys, iš jų 82,9 proc. – kasdien[vi]. Jaunas žmogus daugelį informacijos ima iš aplinkos, vietinės ir globalios, kiek transformuoja (pagal savimonę) ir pritaiko ją savo gyvenime. Todėl tampa svarbi informacija, kuri internetinių tinklalapių kūrėjų talpinama virtualioje erdvėje. Viena vertus, vartotojo pasirinkimas priimti ar atmesti gaunamą informaciją ir žinias internetiniuose tinklalapiuose priklauso ne tik nuo informacijos turinio, bet ir nuo pateikimo formos. Kita vertus, pagamintas produktas ar paslauga tampa kultūriniu produktu tik tuomet, kai vartotojas pradeda jį vartoti.

Internetiniame Stiliaus ir mados centras Okay.lt[vii] tinklalapyje siūloma vartotojams ne tik sukurti savo išskirtinį stilių pasinaudojant galimybe įsigyti prekes, paslaugas už jiems patrauklią kainą, bet ir susirasti darbą (Fotografija Nr. 1.)[1].

Šio tinklalapio kūrėjai orientuojasi į šiuolaikinį, sumanų, bet reiklų, išrankų bei siekiantį išskirtinumo vartotoją, kuriam paliekama galimybė nuspręsti pačiam ar pasinaudoti teikiamais pasiūlymais. Tinklalapio autorių kvietimas vartotojams siūlyti savo sprendimus rodo jų lankstumą bei siekį bendradarbiauti: „Aplankykite mus, naršykite, raskite, bendraukite, siūlykite!”.Be to, pasidalinti savo nuomone, teikti pasiūlymus ir užduoti klausimus Okay.ltkūrėjams vartotojai gali socialinio tinklalapio Facebook[viii] pagalba.

Informacija apie Okay.lt tinklalapyje pranešamas nuolaidas teikiamoms paslaugoms vartotojams pristatoma pasirinkus fotografijos ir žodinio teksto sintezę. Pasak McDougal[ix], fotografijos dažniausiai laikomos mechaniniu būdu pamatyti save patį, todėl sukelia daugybę emocijų ir siūlo vartotojams galimybę apžvelgti savo išvaizdą ir ją keisti. Tokiu būdu tinklalapio kūrėjai suteikia galią pačiam vartotojui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius, formuoti savo skonį ir kurti savąjį Aš (Fotografija Nr. 2)[2]. Kita vertus, subtilus ir profesionalus tinklalapio autorių sugebėjimas argumentuotai informuoti, įtikinti ir suteikti teigiamų emocijų vartotojui rodo tinklalapio kūrėjų pagarbą potencialiam vartotojui, kuris tampa klientu, gal net nuolatiniu.


[i] Baudrillard, J. 2002. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos/ALK.
[ii] Castells, M. 2005. Tinklaveikos visuomenės raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
[iii] Castells, M. 2006. Tapatumo galia. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
[iv]Statistikos departamentas. 2005.  Prieiga internete: http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1584 [Žiūrėta 2011 04 27].
[v] Samuolis, G. (sudar.)  2010. Informacinės technologijos Lietuvoje/Information Technologies in Lithuania/2010. Vilnius: Statistikos departamentas.
[vi] Ten pat.
[vii] UAB "Okay LT". 2011. Stiliaus ir mados centras. Prieiga internete:  http://www.okay.lt . [Žiūrėta 2011 04 29].
[viii]  Facebook 2011. Prieiga internete: http://www.facebook.com/pages/okaylt-buy-today/191432027552769 . [Žiūrėta 2011 04 29].
[ix] MacDougall, D. 2006. The Corporeal Image. Film, Etnograpfy, and the Senses. New Jersey: Princeton University Press; Princeton and Oxford.

II

Internetinio tinklalapio Okay.lt kūrėjai orientuojasi į užimtą šių dienų vartotoją, kuriam suteikiama galimybė neišeinant iš namų gauti visą jį dominančią informaciją apie madą ir stilių, pasinaudoti madingai aprangai, stilingai avalynei bei įvairiems aksesuarams taikomomis didelėmis nuolaidomis. „Tam, kas madinga ir stilinga, siūlome didžiules nuolaidas... Būkite savimi, kurkite sau, jauskitės komfortabiliai ir stilingai“, teigia tinklalapio kūrėjai. Vartotojas gauna ne tik teigiamų emocijų suvokdamas, kad paslaugos kūrėjai nenuvertina jo skonio, vertybių, nesistengia manipuliuoti jų jausmais ar bet kokia kaina išreklamuoti siūlomą paslaugą, bet suteikia galimybę įsigyti norimą prekę ar paslaugą už nedidelę kainą ar visiškai nemokamai. Tinklalapio kūrėjams svarbu jų paslaugų vartotojų išskirtinumas ir stilius, todėl jie pateikia atsakymus ir į galimus vartotojų klausimus: „Nuogąstaujate dėl išskirtinumo? Būkite ramūs, prekių kiekis ribotas, todėl būsite unikalūs ir nepakartojami“. Tinklalapio autoriai interaktyvią reklamą naudoja tik tam, kad vartotojas jiems prieinama forma sužinotų apie siūlomą paslaugą ir jos teikiamus privalumus.

Interaktyvi reklama yra viena iš populiariosios kultūros formų, nes įsiskverbia į daugelį žmogaus sričių. Reklamoje persipina reklamos kūrėjų nuostatos bei atskleidžiamos reklamos ir kultūros veiklos sąsajos. Viena vertus, interaktyvi reklama laikoma komunikacijos forma, nes joje tinklalapio Okay.lt kūrėjai pateikia įvairius simbolius, ženklus, norimą informaciją, žinias bei gauna grįžtamąjį ryšį[i]. Interaktyvi reklama tampa jungiamoji grandis tarp reklamos kūrėjų ir vartotojų.

Kita vertus, reklama, remiantis M. Foucault[ii] terminais, įgyja išsklaidytą galią, nes ji tampa ideologiniu įrankiu skatinant vartojimą bei kuriant vartotojo savąjį tapatumą. Nors postmoderni Foucault galia veikia per individo pojūčius ir troškimus, tuo pat metu jam suteikiama daug laisvės pasipriešinti gaunamai informacijai ją atmetant ir nesinaudojant tinklalapyje pateiktais pasiūlymais. Laisvė nėra kaip apribojimo nebuvimas. Asmens laisvė tampa kaip galios panaudojimas, cirkuliuojantis visuose santykiuose, kurie yra ne mažiau represiniai ir produktyvūs tiek, kiek jie yra varžomi[iii]. Interaktyvios reklamos vartotojai tampa populiariosios kultūros[iv] vartotojais.

Populiarioji kultūra tampa parduodama ir perkama pramoga, nes tinklalapio reklamose pateikiami produktyvūs tekstai. Pasak Barthes, produktyvūs tekstai yra tokie tekstai, kurie dažniau pasireiškia ne kuriant, bet interpretuojant tekstą. Reklamos tekstūra yra labiau sociali, nes ją kuria teksto skaitytojas, kuomet jo turima socialinė patirtis susiduria su diskursyvia reklaminio teksto struktūra[v]. Produktyvus tekstas reikalauja kiekvieno vartotojo interpretacijų ir jie gali būti skaitomi ir perskaitomi daug kartų, kadangi teksto prasmė kuriama ir perkuriama kiekvieną kartą skaitant tą patį tekstą. Tokiu atveju galios dominavimas atitenka vartotojui, o tinklalapio kūrėjams išauga didesnė atsakomybė pateikti informaciją taip, kad ji ne tik sudomintų vartotoją, bet ir suteiktų jam laukiamos naudos. Demonstruojant interaktyvią reklamą, tekste lieka erdvės, kurias produktyvusis skaitytojas užpildo remdamasis savo socialine patirtimi ir tokiu būdu konstruoja pamatyto reklaminio vaizdinio teksto ir jo įgytos patirties ryšius[vi].

Pasak šiuolaikinės kultūros tyrinėtojo A. Tereškino, „žiniasklaidos tekstai nepateikia „pranešimų“ apie kultūrą; jis pats yra kultūra[vii]“. Kitaip tariant, vartotojai, interpretuodami internetiniuose tekstuose pateikiamus simbolius, kodų reikšmes, patys kuria kultūrą, nes jie naudojasi tinklalapyje Okay.ltpateiktais pasiūlymais. M. Santoro[viii] kultūrą analizuoja kaip gamybą, kurią laiko intelektualine strategija, nutaikyta į naujų idėjų ir tyrinėjimų gamybą. Internetinis tekstas tampa ne tik informacijos nešėju, bet ir visuomenės normalizavimo ir reguliavimo instrumentu, darančiu įtaką vartotojui ir visuomenei. Visuomenės nariai diskutuodami, analizuodami ir aptardami pateikiamas paslaugas ar pasiūlymus Okay.lt tinklalapyje, įtvirtina kultūros gamybos  modelį.

Kita vertus, R. Peterson ir N. Annando[ix], analizuodami kultūros gamybą teigia, kad ne tik tinklalapių kūrėjai kuria rinkos skonį, bet ir patys pataikauja rinkai, atsiliepdami į platų vartotojų skonio spektrą. Tinklalapio Okay.ltkūrėjai, siūlydami vartotojui galimybę pasinaudoti šviesos terapijos procedūra Bioptron, reklamoje naudoja Kauno Žalgirio komandos fotografiją, reklamuojančią Bioptron produktą (Fotografija Nr. 3). Viena vertus, tam pačiam vizualiniam vaizdiniui kiekvienas žmogus priskiria skirtingas reikšmes[x]. Kita vertus, krepšinis Lietuvoje yra viena iš populiariausių sporto šakų, todėl daugeliui vartotojų, ši reklama galėjo sukelti platų emocijų ir atsakymų rinkinį: solidarumo jausmą, malonumą, smalsumą, norą, painiavą ar netikėtumą. Vienaip ar kitaip, vaizdiniai veikia vartotojus ir išreiškia pagrindinę vizualinės kultūros patirtį – perduoda materialaus pasaulio reikšmes.


[i] Remiantis komunikacija, kuri apibrėžiama kaip žinios, informacija, atgalinis ryšys ir veikla, galima teigti, kad vartotojo grįžtamasis ryšys, pateiktos tinklalapio kūrėjų Okay.lt informacijos atžvilgiu, pasireiškia vartotojų atsiliepimų, jų pritarimo ir užduodamų klausimų forma socialiniame tinklalapyje Facebook – 11.055 žmonių mėgsta Okay.lt – stiliaus ir mados centrą. Tuo tarpu vartotojų vykdomą veiklą atspindi jiems įsigijus tinklalapio kūrėjų siūlomas prekes, paslaugas ar pasinaudojus teikiamomis nuolaidomis. Žr. Facebook 2011. Prieiga internete: http://www.facebook.com/pages/okaylt-buy-today/191432027552769  . [Žiūrėta 2011 04 29].
[ii] Foucault, M. 1998. Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas. Vilnius: Baltos lankos/ALK.
[iii] Tobias, S. 2005. Foucault on Freedom and Capabilities. Theory, Culture and Society. 22(4), 65–85. Prieiga internete:http://tcs.sagepub.com/cgi/content/refs/22/4/65 . [Žiūrėta 2010 04 12].
[iv] Ch. Mukerji ir M. Schudson  teigia, kad tokia kultūra, kuri yra plačiai pripažinta gyventojų ir remiasi įsitikinimais, veiklomis ir objektais, laikoma populiariąja kultūra. Žr. Mukerji Ch., Schudson M. 1991. Introduction. Rethinking Popular Culture//Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Oxford, 1–61.
[v] Fiske, J. 2008. Populiariosios kultūros supratimas. Vilnius: Žara.
[vi] Ten pat.
[vii] Tereškinas, A. 2007. Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas. Vilnius: Apostrafa. Psl. 205.
[viii] Santoro, M. 2008. Culture As (And After) Production. Cultural Sociology;2, 7-26.
[ix] Peterson, R. A. and Anand, N. 2004. The Production of Culture Perspective. Annual Review of Sociology; 30, 311-334.
[x] Sturken, M., Cartwright, L. 2008.  Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Second edition. Oxford University Press.

 

III

Šiuolaikinė vartotojiškoji visuomenė turi galią diktuoti savo sąlygas, nes ji įgyja galimybę rinktis iš daugybės prekių bei paslaugų, turinčių skirtingus ženklus ir simbolius. Pabrėžiamas vartotojo save tiriamas žvilgsnis[i]. Vartotojas, išnaudodamas populiariąją kultūrą, kuria savo tapatybę, gyvenimo stilių bei moteriškumo ir vyriškumo vaizdinius. Stiliaus ir mados centras Okay.lt dirba vartotojui, kuris rūpinasi savo išvaizda, grožiu, stiliumi, trokšta išskirtinumo ir unikalumo. Stiliaus ir mados centro Okay.lt paskelbtame konkurse Stilinga pora 2011[ii] rengėjai siūlė vartotojams talpinti fotografijas, kuriose atsispindėtų ne tik jų kūrybiškumas siekiant atskleisti savo stilių, vertybes, savitą grožį, bet ir skatinantis išreikšti abiejų partnerių jausmus, prisiminti gražias ir džiugias akimirkas: „Talpinkite nuotraukas... kuriose atsispindėtų Jūsų stilius, kūrybingumas, jausmai, jums pačios maloniausios ir įsimintiniausios akimirkos“. Tinklalapio kūrėjai iškelia partnerių lygiavertiškumą, pagarbą vienas kitam, jausmus, tinkamus, ne tik moterims, bet ir vyrams: „Parodykite visiems, kokie gražūs bei stilingi esate, kokius jausmus puoselėjate vienas kitam“. Tokiu būdu naikinami stereotipais apipinti tradiciniai moteriškumo ir vyriškumo standartų vaizdiniai, dažnai pateikiami žiniakslaidos tekstuose. Viena vertus, A. Tereškinas[iii], analizuodamas žiniasklaidos galią skatinant ir išlaikant vyro, turinčio seksualinio dominavimo galią prieš moteris, bei nuolankios, paklūstančios vyrui moters, idėjas, atskleidžia, kad žiniasklaidoje moters ir vyro tapatybė patvirtina lyčių nelygybę. Vyrui skiriama dominuojančiojo, o moteriai – priklausomos nuo vyro, pozicijos. Kita vertus, žiniasklaidoje pradedantys ryškėti kitokie lyčių santykių modeliai, išsiveržia „iš patriarchalinės kultūros standartų[iv]“ ir atspindi kompleksiškus, susidedančius iš psichologinės savistabos, individualias abiejų partnerių pastangas kuriant tarpusavio santykius bei valdant negatyvias patirtis. Žiniasklaidos galia yra reikšminga, nes joje perteikiami pranešimai gali ne tik perduoti vartotojams įtvirtintas visuomenėje kultūrines normas ir vertybes, bet ir jas keisti. Tinklalapio Okay.lt kūrėjai, paskelbdami Stilinga pora 2011 konkursą, prisideda prie lyčių santykių lygiavertiškumo, išaukštinant partnerių tarpusavio bendradarbiavimą, sugebėjimą atskleisti nuoširdumą, pagarbą bei parodyti vienas kitam savo jausmus.

Apibendrinant galima teigti, kad technologijų išsivystymas suformavo poreikį žmogui ne tik būti internete ieškant informacijos ar palaikant tarpusavio ryšius, bet ir naudotis įvairiomis virtualioje erdvėje teikiamomis paslaugomis. Tinklalapio Stiliaus ir mados centras Okay.lt kūrėjai orientuojasi į šiuolaikinį, užsiėmusį, reiklų bei siekiantį išskirtinumo vartotoją, kuriam subtiliai paliekama galimybė nuspręsti pačiam, atmesti ar pasinaudoti teikiamomis paslaugomis. Tinklalapyje Okay.lt pristatant pasiūlymus ne tik žodžių, bet ir vaizdinių pagalba, kuriamos kultūrinės reikšmės. M. Foucault terminais tariant, vartotojai įgyja galią kurti savo tapatumą, remiantis save tiriančiu žvilgsniu ir priimant tinklalapio autorių siūlomas paslaugas. Tinklalapio Okay.lt autoriai kuria nestereotipinių vaizdinių susitarimo ir žinojimo formas, kurios prigyja visuomenėje, vartotojams realizuojant per praktikas. Pvz., tinklalapio lankytojai, dalyvaudami konkurse Stilinga pora 2011, patvirtino tinklalapio kūrėjų diegiamus moteriškumo ir vyriškumo vaizdinius, kuriuose atsispindi vyro ir moters glaudus ryšys, paremtas pagarba, nuoširdumu bei jautrumu. Tokiu būdu, tinklalapio Okay.lt kūrėjai ne tik suteikia galimybę vartotojui būti išskirtiniam susikuriant savo tapatumą, savąjį stilių, bet ir apeliuoja į poros tarpasmeninių santykių kokybę, išaukštinant pagarbą, draugiškumą, bendradarbiavimą bei jausmų atskleidimą vienas kitam.


[i] Santoro, M. 2008. Culture As (And After) Production. Cultural Sociology; 2, 7-26.
[ii] UAB "Okay LT". Konkursas Stilinga pora 2011. Prieiga internete: http://www.vodager.com/ . [Žiūrėta 2011 04 24].
[iii] Tereškinas, A. 2007. Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas. Vilnius: Apostrafa.
[iv] Čyžiūtė, J. 2007. Veiklios moters socialiniai vaidmenys šeiminės partnerystės kontekste. Filosofija, sociologija;  18 (2), 55–63.


[1] Fotografija Nr. 1. UAB "Okay LT". 2011. Prieiga internete: http://www.okay.lt/akcijos/11/0-lt-uz-800-lt-vertes-darbo-pasiulyma-kaune . [Žiūrėta 2011 04 30].
[2]  Fotografija. Nr. 2.  UAB "Okay LT". 2011. Prieiga internete: http://www.okay.lt/akcijos/buvusios . [Žiūrėta 2011 04 28].