Mozaikos tiltai sujungia

2018.09.07
Daiva Klimavičienė

2018 m. birželio 15-17 dienomis Šventojoje buvo vykdomas VšĮ „Kultūros kiemas“ projektas –Mozaikos simpoziumas „Tiltai sujungia“.  Projektas bendram darbui „Mozaikos tako“  kūrimui apjungė dalyvius iš Kauno, Jurbarko, Kražių, Utenos bei Šventosios.

PROJEKTO TIKSLAS: Subūrus aktyviausius mozaikos kūrybinės bendruomenės narius (buvusių projektų dalyvius), tobulinti mozaikos kūrimo įgūdžius, sudarant sąlygas įgytų mozaikos kūrimo patirčių tęstinumui bei reflektyvumui, plėsti kultūrinį horizontą bei atrasti naujas organizacijų bendradarbiavimo formas.

Pagrindinis projekto rezultatas – MOZAIKOS TAKAS (~6 m. ilgio) sudėtas Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos kieme (stacionari paroda).

AKTUALUMAS. Vienas iš Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslų – formuoti veiklią visuomenę, kuri pasižymi vaizduote bei kūrybiškumu. Kultūra čia suprantama plačiąja prasme – kaip visuomenės savivokos ir saviraiškos kultūra. 2016-2017 m. VšĮ „Kultūros kiemas“ sėkmingai vykdė Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos ministerijos paremtus programos „Kultūros edukacija“ projektus „Kūrybinės dirbtuvės: MOZAIKOS TILTAS“, kurie siekė įgyvendinti šiuos imperatyvus, pasitelkiant mozaikos meną ir bendram darbui – "Mozaikos tilto" kūrimui apjungė vietos bendruomenes Rokuose (Kaunas), Utenoje, Jurbarke, Zarasuose, Šventojoje, Kintuose (Šilutės raj.), Kražiuose (Kelmės raj.), Juodkrantėje bei Rokiškyje, viso – 107 žmones. Projektų dalyviai įsisavino mozaikos trencadis kūrimo techniką. Buvo sukurti devyni mozaikos darbai – tiltai, kurie simboliškai sujungė askiras organizacijas, Lietuvos kaimus bei miestus.  Įgyvendintų „Mozaikos tiltų“ projektų pasekoje susiformavo mozaikos kūrybinė bendruomenė vienijanti dalyvius iš devynių skirtingų organizacijų bei regionų, kuri komunikuoja paskyroje Mozaikos tiltas  (329 sekėjai): https://www.facebook.com/mozaikostiltas/. Projekto-simpoziumo atsiradimą inspiravo buvusių dalyvių refleksijos – noras tęsti pažintį su mozaika (anketinės apklausos duomenys).

SIMPOZIUMO IDĖJA: Pakviesti po 2-3 žmones, buvusių projektų dalyvius, jau susipažinusius su mozaikos kūrimo technika, iš visų devynių organizacijų, kuriose 2016-2017 m. buvo vykdomas projektas „Kūrybinės dirbtuvės: MOZAIKOS TILTAS“. Simpoziumo metu organizuoti kūrybines dirbtuves, kurių metu pristatyti dar vieną mozaikos kūrimo būdą, kuomet mozaika klijuojama ant tinklelio. Dalyvių grupė (20-25 žmonės), įsisavindama pristatytą mozaikos techniką, kuria bendrą darbą „MOZAIKOS TAKĄ“, kiekvienas dalyvis dekoruoja atskirą tako segmentą. Dirbtuvių pabaigoje iš atskirų, 25 segmentų sudedamas MOZAIKOS TAKAS, surengiama paroda – pristatymas vietos bendruomenei.

PARTNERIAI (pasirašytos Partnerystės deklaracijos, dėl dalyvių delegavimo į renginį): Utenos švietimo centras, Kauno Rokų gimnazija, Jurbarko Vinco Grybo memorialinis muziejus, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, Palangos Šventosios pagrindinė mokykla.

TIKSLINĖ AUDITORIJA: Mišri vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupė – 2016-2017 m. vykdytų projektų „Kūrybinės dirbtuvės: MOZAIKOS TILTAS“ dalyviai (25 žmonės).

SIMPOZIUMO PROGRAMA

I diena. Simpoziumo atidarymas. Partnerinių organizacijų pristatymai. Darbas grupėse: minčių lietus - "Mozaikos tako" vizualizacijos projektų kūrimas/kūrybinis sumanymas (eskizai), bendro sprendimo priėmimas. Mozaikos technikos (mozaikos kūrimas ant tinklelio) praktikumas. Paskaita „Mozaika ir modernizmas“.

II diena. Susitikimas su menininke, dalininke vitražiste Rasa Grybaite. Paskaita "Vitražo istorija" (į susitikimą kviečiama ir vietos bendruomenė). Kūrybinės dirbtuvės – "Mozaikos tako" kūrimas. Projekto partnerio – Jurbarko V. Grybo memorialinio muziejaus suaugusiųjų dailės dailės studijos „Formos kalba“ darbų paroda – pristatymas. Apskrito stalo diskusija „Organizacijų bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“.

III diena. Darbo užbaigimas. Ilgalaikės "Mozaikos tako" ekspozicijos parengimas. Darbų aptarimas. Refleksija: projekto vertinimas/įsivertinimas (anketa). Parodos atidarymas, darbo pristatymas vietos bendruomenei, diplomų įteikimas.

REZULTATAI: sudarytos sąlygos kolektyvinei kūrybai; patobulinti mozaikos kūrimo įgūdžiai; pagilinta kultūrinė bei komunikavimo kompetencija; sukurtas kūrybinis mozaikos darbas – „Mozaikos takas“ ; sudarytos sąlygos mozaikos kūrimo patirčių tęstinumui, suorganizuoti renginiai vietos bendruomenei: susitikimas su meninke, dailininke vitražiste Rasa Grybaite, simpiumo dalyvių kūrybinio darbo  – „Mozaikos tako“ parodos atidarymas;  parengtas bukletas „Mozaikos tiltai sujungia“, reflektuojantis simpoziumo patirtis; parengtas menotyrininko straipsnis apie kultūros edukacijos aktualumą.

DALYVAVO atstovai iš šių organizacijų:

Utenos švietimo centras, Kauno Rokų gimnazija, Jurbarko Vinco Grybo memorialinis muziejus, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras,  Palangos Šventosios pagrindinė mokykla.

PROJEKTĄ FINANSAVO Lietuvos kultūros taryba.