Pirmasis Kultūros kiemo projektas – PBA: “Nice to meet you!”

2010.07.16
Greta Klimavičiūtė Minkštimienė

2010 metų liepos 4-10 dienomis Kultūros kiemo atstovės Greta Klimavičiūtė-M. ir Sandra Nagdasova (Menų centro savanorė) dalyvavo PBA „Nice to meet you!“ projekte, kuris vyko mažane kalnų miestelyje Baile Herculane, Rumunijoje.

PBA (Partnership Building Activities), kitaip bendradarbiavimo tinklų kūrimo susitikimas, kurio tikslas kurti naujus programos „Veiklus jaunimas“ tinklus arba stiprinti ir plėtoti esamus. Projekte iš viso dalyvavo 30 dalyvių iš 13 šalių (Albanijos, Azerbaidžano, Bulgarijos Estijos, Gruzijos, Graikijos, Kosovo, Lietuvos, Makedonijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos ir Serbijos).

Pagrindinis projekto tikslas buvo suburti atstovus iš įvairių šalių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, į vieną ratą, tam, kad bendraudami ir diskutuodami atrastų bendras problemas ir jas mėgintų spręsti projektų pagalba. Probleminiais klausimais organizatoriai pasirinko žmogaus teises ir tarpkultūrinį dialogą. Šioms temos aptari ir išdiskutuoti buvo skirtos dvi dienos. Į projekto programą taip pat įėjo „Veiklaus jaunimo“ programos pristatymas bei gerosios patirties sklaida  kaip parengi gerą projektą. Paskutinėmis dienomis vyko projekto rengimo dirbtuvės, kurių metu buvo generuojamos naujos idėjos ateities projektams.

Kultūros kiemas iš šio bendradarbiavimo tinklų kūrimo susitikimo parsivežė kelias projekto idėjas, kurias tikisi įgyvendinti, kartu su partnerėmis šalimis dar šiais metais.

Dalyvių atsiliepimai:
„Tai buvo be galo gera patirtis. Išmokom labai daug, tačiau ne tiek iš pačių užsiėmimų, kiek iš pačių žmonių suvažiavusių į šį projektą. Galėjome dalintis patirtimi dirbant nevyriausybinėse organizacijose, rašant projektus ar dirbant su jaunimu. Buvau labai nustebinta dalyvių draugiškumu ir atvirumu, jau po pirmos dienos beveik visi buvome susipažinę, susibendravę ir atradę bendrų interesų. Diskusijų metu buvo labai įdomu stebėti kaip skirtingos šalys supranta tam tikrus dalykus, kaip juos interpretuoja ir kas labiausiai džiugino, kad galiausiai visi atrasdavom mums visiems kažką bendro ir mus jungiančio.“
Greta