Teatro edukacijos projektas įsibegėja

2014.09.30
Silvija Čižaitė-Rudokienė

2014 m. rugsėjo 29 d. būrys jaunimo dar kartą susirinko Nacionalinio Kauno dramos teatro Tavernos salėje. Šįkart gvildenta teatro kritikos tema - kas tai per daiktas, su kuo valgomas, kaip atsirandantis ir kam reikalingas? Atlikdami praktinę užduotį po peržiūrėto G. Varno spektaklio "Tolima šalis" įrašo dalies, viena merginų komandam, mėgindama impresionistinės kritikos subtilybes sukūrė eilėraštį. Po jų atsakymo skambėjo plojimai. Tad eilėraštį - į rampos šviesą!

Nežinau, ką aš mačiau,
Tik tylėjau ir svarsčiau.
Ten siužetas neaiškus
Personažas tik ryškus.
Aplinka ten paslaptinga,
Nežinia, kam reikalinga.
Prisiminimai išskirtini,
Tolimoj gražioj šaly.
Mintis lieka neaiški:
Tu dabarty, praeity ar ateity esi.
     Laura, Justina, Deimantė ir Inga. "Atžalyno" vidurinė mokykla.

Projekto organizatorius:

Projekto rėmėjai: